Általános Szerződési Feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

BEVEZETŐ INFORMÁCIÓ
A szerződés feltételeire irányadó a Ptk. 2001. évi CVIII. törvény 5. § (2) bekezdése:
Az elektronikus úton történő szerződéskötésre vonatkozó szabályok

 1. § (1) A szolgáltató köteles az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásra vonatkozó
  általános szerződési feltételeket oly módon hozzáférhetővé tenni, amely lehetővé teszi az igénybe vevő
  számára, hogy tárolja és előhívja azokat.
  (2) A szolgáltató az igénybe vevő megrendelésének elküldését megelőzően köteles egyértelműen
  tájékoztatni az igénybe vevőt: *
  a) azokról a technikai lépésekről, amelyeket a szerződés elektronikus úton való megkötéséhez meg kell tenni;
  b) arról, hogy a megkötendő szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül-e, a szolgáltató iktatja-e a
  szerződést, illetve, hogy az iktatott szerződés utóbb hozzáférhető lesz-e;
  c) az adatbeviteli hibáknak a szerződéses nyilatkozat elküldését megelőzően történő azonosításához és kijavításához biztosított eszközökről;
  d) * a szerződéskötés lehetséges nyelveiről;
  e) arról a – szolgáltatási tevékenységére vonatkozó – magatartási kódexről, amelynek az adott szolgáltatás tekintetében aláveti magát, amennyiben van ilyen; továbbá arról, hogy ez a magatartási kódex elektronikus úton hol hozzáférhető.
  (3) A szolgáltató és a fogyasztónak nem minősülő igénybe vevő közötti szerződéskötés során a felek
  kölcsönös megállapodással eltérhetnek a (2) bekezdés rendelkezéseitől.
  (4) * Nem kell alkalmazni e § rendelkezéseit a kizárólag elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű
  egyéni kommunikációs eszközzel tett címzett nyilatkozatok útján történő szerződéskötésre.
 2. § (1) * A szolgáltató köteles megfelelő, hatékony és hozzáférhető technikai eszközökkel biztosítani,
  hogy az igénybe vevő az adatbeviteli hibák azonosítását és kijavítását megrendelésének elektronikus úton való elküldése előtt el tudja végezni. Ilyen lehetőség hiányában az igénybe vevő megrendelése nem minősül szerződéses nyilatkozatnak.
  (2) * A szolgáltató köteles az igénybe vevő megrendelésének megérkezését az igénybe vevő felé
  elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő
  megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de
  legkésőbb 48 órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati
  kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól.
  (3) * A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a szolgáltatóhoz, illetve az igénybe
  vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.
  (4) A szolgáltató és a fogyasztónak nem minősülő igénybe vevő közötti szerződéskötés során a felek
  eltérhetnek az (1)-(2) bekezdés rendelkezéseitől, ha erről megállapodtak.
  (5) * Az (1) és (2) bekezdések rendelkezéseit nem kell alkalmazni a kizárólag elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű egyéni kommunikációs eszközzel tett címzett nyilatkozatok útján történő
  szerződéskötésre.
  Kérjük, alaposan olvasd el a www.teleszelaparom.hu weboldalon (a továbbiakban: a “TE leszel a Párom”-on) történő regisztrálás és a partner éttermekben elvégzett előfoglalás (továbbiakban: „előfoglalás” vagy „foglalási szolgáltatás”) alábbi általános használati feltételeit (a továbbiakban: „Felhasználási Feltételek”).
  A fentiek alapján, regisztrálásoddal vagy foglalásoddal megerősíted, hogy elolvastad a Felhasználási
  Feltételeket, megértetted a tartalmát, nincs ellenvetésed és elfogadod azt.

A SZOLGÁLTATÓ

A szerződési feltételek szerződéses megállapodás tárgyát képezik közted és a TE leszel a Párom, (dr.
Régeni Boglárka ev., adószám: 69016778-1-41, székhely: 1131 Budapest, Mosoly utca 36-38., B. épület, VI.
lépcsőház, 1. em. 6.; számlavezető pénzintézet: UniCredit Bank, pénzforgalmi jelzőszám: …, E-mail:
info@teleszelaparom.hu, Telefonszám: +36704036140) továbbiakban Szolgáltató között.
A TE leszel a Párom kezeli a szerződéseket és a kapcsolatokat a partner éttermekkel, valamint írásos és
képanyagokat készít és publikálja azokat. A TE leszel a Párom foglalási rendszer tényleges funkcionalitását,
karbantartását, fejlesztését, hibaelhárítását és az általános elérhetőségét a booked4.us Bt. biztosítja, és az ő felelősségi köre alá tartozik. A booked4.us Általános Szerződési Feltételeit itt találjátok.


A SZOLGÁLTATÁS
A TE leszel a Párom foglalási szolgáltatása megadja a lehetőséget, hogy az érdeklődő Párok a partner
éttermek esküvői helyszíneit alaposan megismerhessék, websétával bejárhassák és a bemutatkozó
videóban a legfontosabb információkat első kézből a helyszín főnökétől kapják meg. Az általános árajánlatot is megtaláljátok a leírásban lévő linken. A szabad, foglalható időpontokat meg tudjátok tekinteni a helyszín naptárában és azok online előfoglalhatóak is.

FELHASZNÁLÓ
Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve –
azonosítható személy, aki személyes adatainak megadása után használja a szolgáltatást. A regisztráció
lehetősége adott, de a szolgáltatás igénybevételéhez nem kötelező.

REGISZTRÁLÁS A TELESZELAPAROM.HU WEBOLDALON
A teleszelaparom.hu foglalási szolgáltatásainak használata lehetséges regisztrálás nélkül, azonban az
elérhetőségek és bizonyos személyes adatok megadása a foglaláskor kötelező. A regisztrálás lehetséges a
teleszelaparom.hu oldalra az email cím és jelszó megadásával. A regisztráció ingyenes. Sikeres regisztráció,
a regisztrálási űrlapon megadott email címre küldött üzenet formájában kerül visszaigazolásra.
A Felhasználó felelősséget vállal azért, hogy bármely adat, melyet a regisztráció során megad, pontos, valós
és teljes, a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli azért, ha a felhasználó által megadott adatok
pontatlanok, valótlanok vagy hiányosak. A Felhasználó az adataiban bekövetkezett változásokat – a
változás bekövetkezésétől számított 15 napon belül – köteles a TE leszel a Páromnak jelezni. Ezen
kötelezettség elmulasztásából eredő károkért a teljes felelősség Felhasználót terheli, a Szolgáltató ebből az
okból eredői károkért felelősséget nem vállal. (Pl.:hHelytelen telefonszám és e-mail cím megadása után a
helyszín nem tud időpontot egyeztetni a Felhasználóval, így az időpont elveszik.)
További információ az adatkezelési és felhasználási feltételekről, ami alapján megadod a beleegyezésedet a
személyes adataid kezelésére, az Adatkezelési Nyilatkozatban található itt.

A REGISZTRÁCIÓ TÖRLÉSE
Egy regisztrált tag bármikor törölheti, annak okára való hivatkozás nélkül, a teleszelaparom.hu-n leadott
regisztrációját. Az érintettnek – a foglalási rendszer üzemeltetőjénél, a teleszelaparom.hu felületen a “Fiók”
menüpontban van erre lehetősége. Ezen kívül kérelmezheti az Szolgáltatónál, hogy adjon tájékoztatást
részére személyes adatai kezeléséről, kérheti továbbá személyes adatainak helyesbítését, valamint kérheti
személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését, kezelésének korlátozását, valamint
tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Az érintett az adatkezeléshez való hozzájárulását bármely
időpontban visszavonhatja, amely visszavonás nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján
végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

A FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK ÉS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ
HOZZÁJÁRULÁSÁNAK MEGADÁSA

A teleszelaparom.hu oldalainak böngészésével egyetértesz a Felhasználási Feltételekkel és az Adatvédelmi
Tájékoztatónkkal. A teleszelaparom.hu-n való időfoglalás elvégzéséhez és a rendszerbe való
bejelentkezéshez el kell fogadnod a Felhasználási Feltételeket és az Adatkezelési Tájékoztatónkat.

A TELESZELAPAROM.HU ELŐFOGLALÁSI SZOLGÁLTATÁS HASZNÁLATA
AZ ELŐFOGLALÁS MENETE:

 1. lépés: kiválasztjátok a partner étterem ajánlatát a teleszelaparom.hu-n, a partner étterem nevére és
  a naptárban a kiválasztott időpontra és teremre kattintva.
 2. lépés: megadod a neved, e-mail címed, telefonszámod és a várható vendégek számát.
 3. lépés: befejezed a foglalást a „Foglalás véglegesítése” gombra kattintva.
 4. lépés: kapsz tőlünk egy visszaigazoló e-mailt, hogy megérkezett a foglalási szándékod. Az
  előfoglalás ilyenkor még nem érvényes, a foglalási rendszerben a kiválasztott dátum még szabadnak
  látszik.
 5. lépés: a teleszeleaparom.hu egy külön e-mailben fizetési linket küld neked, amivel az előfoglalási
  díjat be tudod fizetni és ezzel véglegesíted az előfoglalást.
 6. lépés: az átutalás után a dátum foglalttá válik. A partner étterem pedig felveszi Veletek a
  kapcsolatot a megadott elérhetőségeitek egyikén, és időpontot egyeztet Veletek, hogy 1 naptári
  héten belül sort kerüljön a személyes találkozóra.
 7. lépés: A személyes találkozó után 1 hét áll a rendelkezésetekre, hogy eldöntsétek, leszerződtök-e a
  helyszínnel.
  HA szerődéskötésre kerül sor, akkor már csak az előfoglalás díjával csökkentett foglalót kell
  kifizetnetek a helyszínnek.
  HA mégsem szerződtök le, akkor ezt emailben jelzitek nekünk az info@teleszelaparom.hu-n, a
  helyszín által megerősített visszajelzés után a teleszelaparom.hu az előfoglalás díját (a kezelési
  költség = 990 Ft levonása után) visszautalja a Nektek.
  A teleszelaparom.hu a beérkező átutalások előfoglalásait 17 óráig 2 órán belül, és a 17 óra után elküldött bármely foglalást a következő naptári nap 11:30-ig véglegesíti. Pl.: Amennyiben az előfoglalás összegét 17 óráig jóváírja a bank, akkor 19 óráig, amennyiben azt követően kerül jóváírásra az összeg, akkor következő nap 11:30-ig véglegesíti Szolgáltató az előfoglalást.

FOGLALÁSOK ÉRVÉNYESSÉGE ÉS LEMONDÁSA
A partner étterem való szerződéskötés után a foglalást kizárólag a parter étteremnél mondhatjátok le. Vis
major esetekre, illetve, ha az esküvőt a partner étterem mondja le, a teleszelaparom.hu nem vállal
felelősséget. A szerződéskötés után csak a partner étteremmel álltok üzleti kapcsolatban, a
teleszelaparom.hu nem vállal semmilyen felelősséget. Lemondás esetén a foglaló visszafizetésére való
jogosultságról az étteremmel megkötött szerződés dönt, illetve a Polgári Törvénykönyv vonatkozó
bekezdései irányadóak. Amennyiben visszajár a foglaló, vagy annak egy része, akkor a teljes visszajáró
összeg a partner éttermet terheli, és a partner étteremtől kapjátok vissza.

A foglalás időpontja a partner éttermmel való szerződéskötés után a teleszelaparom.hu-n már nem
módosítható.
Ha még nem került sor a szerződéskötésre, vagy le szeretnétek mondani, azt megtehetitek online és e-
mailben is az info@teleszelaparom.hu-n.
A TELESZELAPAROM.HU FELELŐSSÉGE AZ ÉTTERMEKKEL KAPCSOLATBAN
Habár mindent megteszünk azért, hogy kizárólag a legjobb értékeléseket kapott éttermekkel működjünk
együtt, a teleszelaparom.hu nem tud felelősséget vállalni az egyes partner éttermek teljesítményéért.
Bármely, a partner étterem szolgáltatásaival kapcsolatos panaszt, az adott partner étteremmel kell rendezni.
A teleszelaparom.hu-nak nem feladata és felelőssége a Felhasználók és a partner étterem között fennálló
viták és követelések rendezése.
SZEMÉLYES ADATOK
A teleszelaparom.hu vagy a foglalásokat lebonyolító partner éttermeknek megadott személyes adatok
feldolgozása egy külön dokumentumban, az „Adatvédelmi Tájékoztatóban”-ban kerül szabályozásra. Ez
megtalálható a teleszelaparom.hu foglalási rendszerében illetve közvetlenül elérhető innen.
EGYÉB INFORMÁCIÓ
BANKKÁRTYÁS FIZETÉS
A bankkártyás fizetés révén kényelmesen biztosíthatjátok magatoknak a kiválasztott dátumot. Az e-mailben
elküldött fizetési linkkel a PayPal fizetőoldalára irányítunk, ahol a PayPalon való regisztráció nélkül fizethetsz bankkártyával. A PayPal fizetési szerverén a kártya számát, lejárati dátumát, valamint a hátoldalán található ellenőrzőkódot (CVC/CVV) kell megadnod. A PayPal a dombornyomott VISA és Mastercard, Visa Electron (a kártyát kibocsátó bank döntésétől függően), valamint azon Maestro kártyákat fogadja el, melyekhez ellenőrzőkód (CVC) került kibocsátásra. Ha a Te Maestro bankkártyádon ilyen nem található, akkor kérünk, hogy érdeklődj Bankodnál a további lehetőségekről.
A kizárólag elektronikus használatra kibocsátott bankkártyákat csak abban az esetben fogadhatjuk el, ha
azok használatát a kártyát kibocsátó bank engedélyezi! Kérjük, érdeklődj a bankodnál, hogy a Te kártyád
használható-e interneten keresztül lebonyolítandó vásárláshoz.
A fizetőfelület működéséért a teleszelaparom.hu nem vállal semmilyen felelősséget. A fizetőfelületet a
PayPal.com működteti. A PayPal Általános Szerződési Feltételeit itt találjátok.
Az európai online vitarendezési platformot az EU 524/2013 rendelet szerint a lent linken
találod:(https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&reload=false)
A TELESZELAPAROM.HU WEBOLDAL TARTALMA
A teleszelaparom.hu minden tőle telhetőt megtesz, hogy a teleszelaparom.hu megjelenő információ
naprakész és pontos legyen. Ennek ellenére kisebb hibák és pontatlanságok előfordulhatnak. Ezekért a
teleszelaparom.hu felelősséget nem vállal.
JOGI NYILATKOZAT
Minden, a teleszelaparom.hu-n megtalálható dokumentum és információ, a teleszelaparom.hu kizárólagos
tulajdonát képezi, és a teleszelaparom.hu fenntartja magának minden jogát ezen dokumentumokra és
információkra. A teleszelaparom.hu-n található anyagok és szövegek, kizárólag a teleszelaparom.hu
előzetes írásbeli jóváhagyásával módosíthatóak, publikálhatóak vagy egyéb úton sokszorosíthatóak.
A teleszelaparom.hu szolgáltatás tartalmai szerzői jogvédelem alatt állnak az 1996. évi LVII. tv. 2., 6., 6/A. §
alapján. A Szolgáltatáshoz kapcsolható weboldalakon megjelenített, valamennyi tartalomnak és bármely
szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak a teleszelaparom.hu a szerzői jogi jogosultja vagy a

feljogosított felhasználója (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Szolgáltatáshoz
kapcsolható weboldalak elrendezését, szerkesztését, a használt megoldásokat, ötletet, megvalósítást).
A teleszelaparom.hu fenntartja a jogát, hogy a jelen weboldalt változtassa, vagy módosítsa előzetes
értesítés nélkül, bármikor, ha szükségesnek ítéli. Jelen Felhasználási Feltételek bármely módosítása a
teleszelaparom.hu-n történt publikálás után hét napon belül lesz érvényben. Abban az esetben, ha egy
Felhasználó ezzel nem ért egyet, a regisztrációját jogában áll törölni.
VISSZACSATOLÁS
A teleszelaparom.hu értékeli a Felhasználók meglátásait és véleményét. Kérjük, küldd el véleményed és
javaslataidat a partner éttermekről vagy a teleszelaparom.hu-ról, az info@teleszelaparom.hu email címre. A
teleszelaparom.hu fenntartja a jogát, hogy a benyújtott hozzászólásokra referenciaként hivatkozzon, a
beküldő neve említése nélkül.
Ezen feltételek érvényesek és hatályosak 2018 július 27. naptól.

Utoljára frissítve: 2018. augusztus 10.
dr. Régeni Boglárka e.v.

Facebook: @TE.leszel.a.Parom oldal és csoport

Instagram: @teleszelaparom
+36 70 403 6140
info@teleszelaparom.hu