Adatkezelési Tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató a TE leszel a Párom foglalási oldal felhasználóinak

Szia!

Ebből a dokumentumból megtudhatod, hogyan, és kiknek a közreműködésével kezeli
az adataidat a TE leszel a Párom (Impresszum) foglalási oldala.
Elkötelezettek vagyunk mindazok személyes adatainak és magánéletének védelme iránt,
akik úgy döntenek, hogy regisztrálnak a foglalási rendszerünkbe. Ez a dokumentum leírja,
hogy milyen adatokat és milyen módon gyűjthetünk be és használhatunk fel Téged illetően,
illetve azokat a sikeres foglalás érdekében mások hogyan használhatják fel. Az adatokat
illetéktelen személy(ek) részére nem kerülnek átadásra és kizárólag az itt ismertetett
formában kerülnek felhasználásra.
A foglalási oldal használatával a jelen tájékoztatót és a booked4.us honlap használatának
általános szabályairól szóló jogi feltételeket megismertnek és elfogadottnak ismered el.
Utóbbit a Booked4.us saját honlapján lévő “Adatkezelés” menüpontra, vagy ide kattintva
érheted el.
A fizetési link és a fizetési felület használatával a jelen tájékoztatót és a PayPal
használatának általános szabályairól szóló jogi feltételeket megismertnek és elfogadottnak
ismered el. Utóbbit a PayPal saját honlapján lévő “Adatkezelés” ( angolul: “Privacy Policy” )
menüpontra, vagy ide kattintva érheted el.

Ha nem fogadod el ezen feltételeket, akkor légy szíves ne használd a foglalási oldalunkat!
Jelen szabályok, elvek kialakításakor a TE leszel a Párom különös tekintettel vette
figyelembe a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról („Infotv.”), 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és közvetlen
üzletszerzés célját szolgáló név és lakcím adatok kezeléséről, az 1998. évi VI. törvény az
egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981.
január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről továbbá a 2008. évi XLVIII. törvény a
gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól rendelkezéseit. A
jelen tájékoztató és nyilatkozat célja, hogy a TE leszel a Párom által nyújtott szolgáltatások
minden igénybe vevője számára biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait,

különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi
feldolgozása során.

 1. Az adatkezelő kiléte és elérhetőségei:
  dr. Régeni Boglárka ev.
  1131 Bp., Mosoly u. 6. Lh. 1. em. 6.
  Tel.: 06 70 403 6140
  E-mail: info@teleszelaparom.hu
 2. Az adatjogok kapcsán elérhető személy:
  dr. Régeni Boglárka ev.
  1131 Bp., Mosoly u. 6. Lh. 1. em. 6.
  Tel.: 06 70 403 6140
  E-mail: info@teleszelaparom.hu
 3. A személyes adatok tervezett kezelésének célja és jogalapja: célja az érdeklődők informálása
  kiemelt ár-érték arányú esküvői helyszínekről és a foglalások megkönnyítése. E-mail cím:
  információküldésre és kapcsolattartásra használjuk hozzájárulás jogalapján.
  Név, cím: számla kiállításához.
  Telefonszámot kapcsolatfelvételre, melyet ugyanebből a célból az ügyfél által kiválasztott, velünk
  szerződött szolgáltatónak (esküvői helyszín, mint adatfeldolgozó) is elérhetővé teszünk az ügyfél
  hozzájárulása alapján.
 4. Jogos érdek alapján történő adatkezelés: a számlákon található információt megőrizzük 5+1 évig.
 5. A személyes adatok címzettjei:
  Online időpontfoglalás esetén az ügyfél által a booked4.us által üzemeltetett foglalási rendszerben
  megadott telefonszám, e-mail cím, név eljut a kiválasztott vendéglátóhelyhez kapcsolattartás
  céljára. A bankkártyás fizetés az UniCredit Bank biztonságos online fizetési rendszerében történik
  bankkártya adatokkal, melyek sem a TE leszel a Páromhoz, sem a vendéglátóhelyekhez nem
  jutnak el. A számlázási adatokat a szamlazz.hu rendszerében használjuk fel a számla kiállításához
  és elküldéséhez.
 6. Harmadik országba vagy nemzetközi szervezetnek történő adattovábbítás: nincs
 7. Tájékoztatás a jogokról: Bármikor kérelmezheted az adatkezelőtől (tőlünk) a rád vonatkozó
  személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását,
  és tiltakozhatsz az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az adathordozhatósághoz való
  jogodról. További információért olvasd el a GDPR 13-19. cikkelyeit.
 8. Személyes adatkezelési kérdéseidet és kéréseidet Régeni Boglárkának az
  info@teleszelaparom.hu-ra küldheted.
 9. Hozzájárulás visszavonásának módja, az adatok törlésének kérése: Írásban az
  info@teleszelaparom.hu e-mail címen. Kérésedre 30 napon belül módosítjuk vagy töröljük őket.
 10. Az érintett személyes adatok kategóriái: a hírlevélre feliratkozott személyeknek megszólítás és e-
  mail cím, az előfoglalás szolgáltatásunkat igénybe vevő vásárlóknál pedig ezen kívül név, cím,
  telefonszám.
 11. A személyes adatok tárolásának tervezett időtartama:
  A hírlevél feliratkozók személyes adatait 6 hónapig, illetve a hírlevélről való leiratkozásig
  tároljuk.
  A vásárlók személyes adatait tartalmazó számlákat 5+1 évig megőrizzük.
 12. Valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga:
  Ha az adatkezeléssel kapcsolatban panaszt szeretnél benyújtani, azt náluk teheted meg:
  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
  H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
  Tel.: +36 (1) 391-1400
  ugyfelszolgalat@naih.hu

Kelt: Budapest, 2018. Május 10.